گویندگی خبر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!

دوره آموزشی فن بیان و اجرا (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دوره آموزشی مبانی ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان دوره آموزشی پیشرفته  ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

رایگان!

فن بیان و ارتباط موثر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حضوری ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان آنلاین ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

رایگان!

پادکست- تولیدمحتوا (انلاین)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
حضوری ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان آنلاین ۷۰۰/۰۰۰ تومان
رایگان!

گویندگی خبر حضوری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!

دوبله انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

   

رایگان!

گویندگی خبر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!